სხვა

PDF

29 მარტი 2020

შემთხვევათა იდენტიფიცირებისა და სწორი რეფერალის შესახებ

PDF

26 მარტი 2020

რეაგირების შტაბის შექმნის შესახებ

PDF

26 მარტი 2020

სამედიცინო დაწესებულებების მობილიზების შესახებ

PDF

25 მარტი 2020

იზოლაციისა და კარანტინის წესების განსაზღვრის შესახებ

PDF

7 თებერვალი 2020

ინფექციის შემთხვევის განსაზღვრება

პროექტის მხარდამჭერები

© #დარჩითსახლში 2020