რეკომენდაციები

PDF

25 მარტი 2020

ზოგადი რეკომენდაციები

PDF

25 მარტი 2020

რეკომენდაციები სტომატოლოგიური დაწესებულებებისთვის

PDF

25 მარტი 2020

რეკომენდაციები პერინატალური სერვისებისთვის

PDF

25 მარტი 2020

რეკომენდაციები იზოლაციაში მყოფი პირებისათვის

PDF

25 მარტი 2020

რეკომენდაციები დიალიზზე მყოფი შემთხვევებისთვის

PDF

25 მარტი 2020

გეგმური იმუნიზაციის რეკომენდაციები

PDF

25 მარტი 2020

რეკომენდაციები დაინფიცირებული პაციენტის გარდაცვალების დროს

PDF

12 თებერვალი 2020

დროებითი რეკომენდაციები ლაბორატორიული კვლევისათვის საჭირო ნიმუშების აღების შესახებ

PDF

7 თებერვალი 2020

დროებითი რეკომენდაციები ინფექციის პრევენცია და კონტროლი

PDF

7 თებერვალი 2020

დროებითი რეკომენდაციები ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები

PDF

2 თებერვალი 2020

ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის დროებითი რეკომენდაცია (გაიდლაინი) სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მიმწოდებლებისათვის

პროექტის მხარდამჭერები

© #დარჩითსახლში 2020