ინფორმაცია თანაბარგანმანათლებლებისთვის, სოც მუშაკებისა და დამყოლობის კონსულტანტებისთვის 

ნაწილი 1

მაია ყიფიანი
ტუბერკულოზის სახელმწიფო პროგრამის მართვა-კოორდინაციის სამსახურის სპეციალისტი

ნაწილი 2

მაია ყიფიანი
ტუბერკულოზის სახელმწიფო პროგრამის მართვა-კოორდინაციის სამსახურის სპეციალისტი

ნაწილი 3

მაია ყიფიანი
ტუბერკულოზის სახელმწიფო პროგრამის მართვა-კოორდინაციის სამსახურის სპეციალისტი

სრული ვერსია

მაია ყიფიანი
ტუბერკულოზის სახელმწიფო პროგრამის მართვა-კოორდინაციის სამსახურის სპეციალისტი

პროექტის მხარდამჭერები

© #დარჩითსახლში 2020